OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 30 SBT Địa lí 9

Bài tập 2 trang 30 SBT Địa lí 9

Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau:

Các nhân tố Đặc điểm Ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
Các nhân tố tự nhiên Khoáng sản    
Nước    
Sinh vật    
Nhân tố khác      
Các nhân tố kinh tế - xã hội Dân cư và lao động    
Cơ sở vật chất-kĩ thuật và cơ sở hạ tầng      
Chính sách      
Môi trường      

 
 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Các nhân tố Đặc điểm Ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
Các nhân tố tự nhiên Khoáng sản

+Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng như than, dầu mỏ, sắt đồng chì...

+ Nhiều loại có trữ lượng lớn như than, dầu mỏ, sắt, ...

+ Cung cấp nguyên nhiên liệu cho công nghiệ, công nghiệp khai khoáng.

+ Hình thành 1 số ngành công nghiệp trọng điểm như luyên kim, hóa chất, cơ khí....

Nước

+ Sông ngòi có trữ năng thủy điện lớn.

+ Nguồn nước phong phú dồi dào.

+ Phát triển thủy điện.

+ Cung cấp nước cho 1 số ngành công nghiệp như dệt may, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm...

Sinh vật + Tài nguyên sinh vật phong phú: tài nguyên rừng, tài nguyên biển... Cung cấp nguyên lệu cho công nghiệp chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, chế biến hải sản biển...
Nhân tố khác Các nhân tố khác như khí hậu, đất, địa hình.... Ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sự phát triển và phân bố công nghiệp; là cơ sở phát triển ngành nông-lâm-ngư nghiệp để cung cấp các nông sản cho công nghiệp chế biến lương thực-thực phẩm.
Các nhân tố kinh tế - xã hội Dân cư và lao động

+ Dân đông, tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ.

+Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật.

+ Nguồn lao động dồi dào, lao động bổ sung lớn.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

+ Thu hút đâu tư nước ngoài.

Cơ sở vật chất-kĩ thuật và cơ sở hạ tầng

+ Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, điện, nước đang từng bước được cải thiện.

+ Trình dộ công nghệ của ngành, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, còn tồn tại nhiều hạn chế

+ Thức đẩy phát triển công nghiệp dần phát triển.

+ Hiệu quả sử dụng chưa cao, tiêu hao năng lượng và nguyên liệu còn lớn.

Chính sách Chính sách công nghiệp hóa, phát triển kinh tế nhiều thành phần, khuyến kichs đầu tư nước ngoài, chính sách đối ngoại,... Thúc đẩy công nghiệp phát triển mạnh, đạt được nhiều thành tựu to lớn.
Thị trường Thị trường trong và ngoài nước ngày càng được mở rông, đẩy mạnh phát triển ngoại thương...

-Thúc đẩy công nghiệp phát triển, cơ cấu công nghiệp đa dạng và linh hoạt hơn.

- Sức ép thị trường, bị cạnh tranh gay gắt, thị trường nhiều biến động

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 30 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON