ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 25 Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 25 về Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
  • A. Tiền Cambri
  • B. Cổ sinh
  • C. Trung sinh 
    
  • D. Tân kiến tạo
 •  

   
   
  • A. Các loài sinh vật còn rất ít và đơn giản.
  • B. Thời kì cực thịnh của bò sát khủng long và cây hạt trần.
  • C. Giới sinh vật phát triển mạnh mẽ. 
  • D. Giới sinh vật phát triển phong phú và hoàn thiện.
  • A. 542 triệu năm
  • B. 500 triệu năm
  • C. 65 triệu năm 
  • D. 25 triệu năm.
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Phần đất liền nước ta là những mảng nền cổ còn nằm trải rác trên mặt biển nguyên thủy.
  • B. Thời kì cực thịnh của bò sát khủng long và cây hạt trần. Giới sinh vật phát triển mạnh mẽ.
  • C. Trong giai đoạn nay có nhiều vận động kiến tạo lớn. 
  • D. Giai đoạn này đã hình thành các mỏ than.
  • A. Ca-nê-đô-ni
  • B. Hi-ma-lay-a
  • C. In-đô-xi-ni 
  • D. Hec-xi-ni
  • A. Vận động tạo nú Hi-ma-lay-a.
  • B. Phần lớn lãnh thổ nước ta trở thành đất liền, một bộ phận vững chắc của châu Á-Thái Bình Dương.
  • C. Hình thành các mỏ khoáng sản. 
  • D. Sự xuất hiện của con người.
  • A. Ca-nê-đô-ni
  • B. Hec-xi-ni
  • C.  In-đô-xi-ni 
  • D. Hi-ma-lay-a
  • A. Giai đoạn tiền Cambri
  • B. Giai đoạn Cổ kiến tạo
  • C. Giai đoạn Tân kiến tạo
  • D. Giai đoạn chuyển tiếp giữa Tân và Cổ kiến tạo
  • A. Tiền Cambri
  • B. Cổ sinh
  • C. Trung sinh 
  • D. Tân kiến tạo
YOMEDIA