ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài tập 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 8

Dựa vào hình 24.3 trong SGK, hãy cho biết:

- Dòng biển mùa đông chảy theo hướng nào? Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa đông. Vì sao lại có dòng biển chảy theo hướng đó?

- Dòng biển mùa hạ chảy theo hướng nào? Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa hạ. Vì sao dòng biển mùa hạ có hướng như vậy? 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

- Dòng biển mùa đông chảy theo hướng đông bắc – tây nam, hướng dòng biển tương ứng với hướng gió mà mùa đông gió thổi theo hướng đông bắc – tây nam nên dòng biển cũng có hướng đó.

- Dòng biển mùa hạ chảy theo hướng tây nam – đông bắc, hướng dòng biển tương ứng với hướng gió mà mùa hạ gió thổi theo hướng tây nam – đông bắc nên dòng biển cũng có hướng đó.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA