RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài tập 3 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 8

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất:

- Tài nguyên biển của nước ta có:

☐ Nhiều loại khoáng sản.

☐ Nguồn muối vộ tận.

☐ Thủy hải sản phong phú.

☐ Tất cả các ý trên.

- Tài nguyên biển hiện nay của nước ta là:

☐ Vô cùng phong phú.

☐ Một số tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt.

☐ Có những tài nguyên có thể phục hổi được.

☐ Tất cả các ý trên. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

- Tài nguyên biển của nước ta có:

☐ Nhiều loại khoáng sản.

☐ Nguồn muối vộ tận.

☐ Thủy hải sản phong phú.

☒ Tất cả các ý trên.

- Tài nguyên biển hiện nay của nước ta là:

☐ Vô cùng phong phú.

☐ Một số tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt.

☐ Có những tài nguyên có thể phục hổi được.

☒ Tất cả các ý trên.

 

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA