RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1 trang 87 SBT Địa lí 8

Bài tập 1 trang 87 SBT Địa lí 8

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Lượng mưa (mm) và lưu lượng dòng chảy (m3/s theo các tháng trong năm)

Giải sách bài tập Địa Lí 8 | Giải sbt Địa Lí 8

Em hãy:

a) Tính lượng mưa và lưu lượng dòng chảy trung bình một tháng trong năm và ghi vào cột còn trống trong bảng số liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa và lưu lượng dòng chảy của từng lưu vực sông theo gợi ý dưới đây:

c) Xác định thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu giá trị trung bình tháng.

d) Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực sông nói riêng và toàn quốc nói chung. 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Giải sách bài tập Địa Lí 8 | Giải sbt Địa Lí 8

(TRẠM SƠN TÂY)

Giải sách bài tập Địa Lí 8 | Giải sbt Địa Lí 8

(TRẠM ĐỒNG TÂM)

c) - Lưu vực sông Hồng:

     + Các tháng mùa mưa: tháng 5 -10

     + Các tháng lũ: tháng 6 -10

d) - Lưu vực sông Hồng: mùa mưa trùng với mùa lũ, lũ lớn nhất vào tháng 8 và là tháng có lượng mưa lớn nhất.

- Lưu vực sông Gianh: mùa mưa từ tháng 6 -11, mùa lũ từ tháng 8-11.

⇒ Như vậy ở nước ta chế độ lũ sông ngòi trùng với chế độ mùa mưa.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 87 SBT Địa lí 8 HAY thì click chia sẻ 

 

Bài tập SGK khác

YOMEDIA