RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài tập 1 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 8

Dựa vào kiến thức đã học, lược đồ “ Vị trí địa lý, địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á” ở trang 4, em hãy xác định các con sông dưới đây, bắt nguồn từ các dãy núi hoặc sơn nguyên nào và chảy qua những đồng bằng lớn nào.

Số TT Tên sông Nơi bắt nguồn Đồng bằng lớn mà sông chảy qua
1 Ô bi

.................................................

.................................................

2 Iênitxây

..................................................

..................................................

3 Hoàng Hà

..................................................

..................................................

4 Amu Đaria

..................................................

..................................................

5 Xưa Đaria

..................................................

..................................................

6 Tigrơ

..................................................

..................................................

7 Ơphrat

...................................................

...................................................

8 Ấn

...................................................

...................................................

9 Hằng

...................................................

...................................................

10 Mê Công

...................................................

...................................................

 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Số TT Tên sông Nơi bắt nguồn Đồng bằng lớn mà sông chảy qua
1 Ô bi

Dãy An-tai

Đồng bằng Tây Xi-bia

2 Iênitxây

Dãy Xai-an, hồ Bai can

Đồng bằng Tây Xi bi-a

3 Hoàng Hà

Sơn nguyên Tây Tạng (dãy Nam Sơn)

Đồng bằng Hoa Bắc

4 Amu Đaria

Sơn nguyên Pamia

Đồng bằng Turan

5 Xưa Đaria

Dãy Thiên Sơn

Đồng bằng Turan

6 Tigrơ

Sơn nguyên Annatôli

Đồng bằng Lưỡng Hà

7 Ơphrat

Sơn nguyên Annatôli

Đồng bằng Lưỡng Hà

8 Ấn

Sơn nguyên Tây Tạng (dãy Himalaya)

Đồng bằng Ấn Hằng

9 Hằng

Sơn nguyên Tây Tạng (dãy Himalaya)

Đồng bằng Ấn Hằng

10 Mê Công

Sơn nguyên Tây Tạng (dãy Himalaya)

Đồng bằng sông Cửu Long

 

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA