ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 61 Thực hành Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Bắc Âu
  • B. Đông Âu
  • C. Tây và Trung Âu
  • D. Nam Âu
  • A. 28
  • B. 25
  • C. 20
  • D. 24
 •  

   

   
   
  • A. Lát-vi, Lit-va, Ê-xtô-ni-a, Bê-la-rut, Uc-rai-na, Thủy điển, Phần lan
  • B. Lát-vi, Lit-va, Ê-xtô-ni-a, Bê-la-rut, Uc-rai-na, Môn-đô-va, LB Nga
  • C. Anh, Ailen,  Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Luc-xem-bua, Môn-đô-va, LB Nga
  • D. Xec-bi, Môn-tê-nê-grô, Ma-xê-đô-ni-a, Lát-vi, Lit-va, Ê-xtô-ni-a
  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 10
 •  

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 5
AMBIENT