ADMICRO
12AMBIENT

Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 58 Khu vực Nam Âu

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
  • A. Núi trẻ và cao nguyên
  • B. Núi già và sơn nguyên
  • C. Cao nguyên và đồng bằng
  • D. Đồi núi và đồng bằng
 •  

   

   
   
  • A. 240C
  • B. 150C
  • C. 100C
  • D. 50C
  • A. 500 mm/năm
  • B. 711 mm/năm
  • C. 600 mm/năm
  • D. 1000 mm/năm
 • MGID
  • A. Phát triển chậm
  • B. Phát triển nhanh
  • C. Kém phát triển
  • D. Không phát triển (lạc hậu)
YOMEDIA