OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lí 7 Bài 37 Dân cư Bắc Mĩ

Banner-Video
AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Trên 100 người/km2
  • B. 51-100 người/km2
  • C. 1-10 người/km2
  • D. 10-11 người/km2
  • A. Phía Nam duyên hải ven Thái Bình dương
  • B. Phía nam hồ lớn
  • C. Vùng Đông Bắc Hoa Kì
  • D. Vùng phía Bắc Hoa Kì
 •  
   
  • A. Lot An-gio-let
  • B. Mê-hi-cô xiti
  • C. Niu ooc
  • D. Oa sinh ton
  • A. Bán đảo Alaxca và phía Bắc Canada
  • B. Phía đông Hoa kì
  • C. Khu vực hệ thống Cooc-die
  • D. Dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương
 • ADMICRO
  • A. Dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương
  • B. Duyên hải Đông Bắc Hoa Kì
  • C. Bán đảo Alaxca và phía Bắc Canada
  • D. phía Nam hồ lớn
NONE
OFF