OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 16 SBT Địa lí 6

Giải bài 4 tr 16 sách BT Địa lớp 6

Dựa vào hình 4.1 hãy ghi tọa độ địa lí của các địa điểm A, B, C, D.

  • Điểm A có tọa độ:.........
  • Điểm B có tọa độ:.........
  • Điểm C có tọa độ:.........
  • Điểm D có tọa độ:......... 
AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Điểm A có tọa độ: A (20oĐ; 30oB)
  • Điểm B có tọa độ: B (10oĐ; 20oN)
  • Điểm C có tọa độ: C (30oT; 10oN)
  • Điểm D có tọa độ: D (40oT; 40oB)

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 16 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF