ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT

Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 4 Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 4 về Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

ZUNIA9
OFF
ON