OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 20 SBT Địa lí 6

Giải bài 2 tr 20 sách BT Địa lớp 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Trong bản đồ khu vực ở vĩ độ cao (từ 50° trở lên) các đường kinh tuyến và vĩ tuyến thường là những đường thẳng.

  • Đúng               
  • Sai   
AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

⇒ Đáp án: Sai

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 20 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF