RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Quan sát lược đồ dưới đây, em hãy xác định và tô màu lãnh thổ Nhật Bản? Điền tên 4 đảo lớn, tên biển bao quanh và tên các nước có đường biên giới trên biển chung với Nhật Bản? 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 11

 

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 455 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 14 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 15 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 59 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 60 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 61 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 64 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 83 SGK Địa lý 11

 • Quế Anh

  a. thị trường bị thu hẹp.

  b. thiếu nguồn vốn đầu tư.

  c. khoa học chậm đổi mới.

  d. thiếu nguyên, nhiên liệu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  A La

  a. nguồn lao động dồi dào.

  b. kĩ thuật đánh bắt hiện đại.

  c. người dân có truyền thống đánh bắt lâu đời.

  d. vùng biển rộng lớn, trữ lượng dồi dào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  a. Giải quyết được nguồn nguyên liệu dư thừa của nông nghiệp.

  b. Giải quyết được việc làm cho lao động ở nông thôn.

  c. Các xí nghiệp nhỏ sẽ hỗ trợ các xí nghiệp lớn về nguyên liệu.

  d. Phát huy được tất cả các tiềm lực kinh tế (cơ sở sản xuất, lao động, nguyên liệu,…).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA