RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Dựa vào biểu đồ Biểu đồ xu hướng và dự báo về biến động dân số Nhật Bản và nội dung SGK, em hãy: 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số dưới 15 tuổi

Tỉ lệ dưới độ tuổi lao động ngày càng ít (năm 1970: 23,9%; năm 1997: 15,3%; năm 2005: 13,9%).

Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động đang có xu hướng giảm do tỉ lệ nguồn lao động bổ sung ngày càng thấp.

Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên.

Tỉ lệ người trên độ tuổi lao động ngày càng lớn (năm 1970: 7,1%; năm 1997: 15,7%; năm 2005: 19,2%).

Nhận xét chung về xu hướng biến động dân số của Nhật Bản? Nêu ảnh hưởng của biến động dân số đối với đời sống xã hội và phát triển kinh tế?

- Cơ cấu dân số của Nhật Bản đang già hóa

- Ảnh hưởng:

+ Thiếu nguồn lao động bổ sung cho nền kinh tế.

+ Tỉ lệ người phụ thuộc lớn, chi phí phúc lợi xã hội cao.

+ Nguy cơ giảm dân số.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 455 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 14 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 15 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 59 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 60 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 61 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 64 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 83 SGK Địa lý 11

 • Lan Ha

  A. công nghiệp chế tạọ.

  B. dệt may- da giày.

  C. chế biến thực phẩm.

  D. sản xuất điện tử.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Anh Linh

  A. Trung Quốc, Anh, Hoa Kì.

  B. Hoa Kì, CHLB Đức, Trung Quốc.

  C. Hoa Kì, Việt Nam, Trung Quốc.

  D. Liên Bang Nga, CHLB Đức, Pháp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  A. Du mục.

  B. Quảng canh.

  C. Hộ gia đình.

  D. Trang trại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA