RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Dựa vào các bảng 9.2 và 9.3 kết hợp với nội dung SGK, em hãy: 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Thời kì 1950 – 1973,đặc điểm tốc độ phát triển kinh tế và phân tích nguyên nhân:

- Giai đoạn 1950 – 1973: Nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh.

- Nguyên nhân:

+ Chú trọng đầu tư hiện đại hóa công nghiệp.

+ Tập trung vào các ngành then chốt.

+ Duy trì cơ cấu hai tầng.

Tóm tắt các giai đoạn phát triển kinh tế sau giai đoạn 1950 – 1973:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm sút qua các, năm 1990 là 5,1% đến năm 2001 giảm còn 0,4%.

- Tuy nhiên, đến năm 2003, nền kinh tế có sự phát triển khá hơn, nhưng tốc độ chậm và sụt giảm vào năm 2005.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 455 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 14 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 15 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 59 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 60 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 61 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 64 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 83 SGK Địa lý 11

 • Lê Minh Bảo Bảo

  A. Thiên tai khắc nghiệt: động đất, nủi lửa,…

  B. Biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng.

  C. Chuyển sang trồng các loại cây khác.

  D. Phát triển nông nghiệp quảng canh.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Hữu Trí

  a. nông nghiệp Nhật Bản.

  b. trồng trọt của Nhật Bản.

  c. chăn nuôi của Nhật Bản.

  d. trồng lúa nước của Nhật Bản.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  A. Tô-ki-ô, I-ô-cô-ha-ma.

  B. Cô-bê, Tô-ya-ma.

  C. Phu-cu-ô-ca, Na-ga-xa-ki.

  D. Na-ga-xa-ki, Cu-si-rô.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA