YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 4 trang 97 SBT Địa lí 10

Bài tập 4 trang 97 SBT Địa lí 10

Tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP có sự khác nhau giữa các nhóm nước:

A. ở các nước phát triển thường trên 60%, ở các nước đang phát triển thường dưới 50%.

B. ở các nước phát triển thường trên 70%, ở các nước đang phát triển thường dưới 40%.

C. ở các nước phát triển thường trên 80%, ở các nước đang phát triển thường dưới 30%.

D. ở các nước phát triển thường trên 90%, ở các nước đang phát triển thường dưới 20%. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP có sự khác nhau giữa các nhóm nước: ở các nước phát triển thường trên 80%, ở các nước đang phát triển thường dưới 30%.

Chọn C.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 97 SBT Địa lí 10 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA