YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 3 trang 97 SBT Địa lí 10

Bài tập 3 trang 97 SBT Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai?

a) Các nước đang phát triển có tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ cao hơn các nước phát triển.

A. Đúng                             B. Sai

b) Các nước phát triển có tỉ trọng của khu vực dịch vụ trong cơ cấu GDP cao hơn ở các nước đang phát triển.

A. Đúng                             B. Sai

c) Giáo dục cũng là một loại hình dịch vụ.

A. Đúng                             B. Sai

d) Đời sống càng phát triển thì các loại hình dịch vụ càng phong phú, đa dạng.

A. Đúng                             B. Sai 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) Các nước đang phát triển có tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ cao hơn các nước phát triển.

Chọn: A

b) Các nước phát triển có tỉ trọng của khu vực dịch vụ trong cơ cấu GDP cao hơn ở các nước đang phát triển.

Chọn: A

c) Giáo dục cũng là một loại hình dịch vụ.

Chọn: A

d) Đời sống càng phát triển thì các loại hình dịch vụ càng phong phú, đa dạng.

Chọn: A

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 97 SBT Địa lí 10 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA