YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 2 trang 96 SBT Địa lí 10

Bài tập 2 trang 96 SBT Địa lí 10

Nêu vai trò của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội.

- Đối với sản xuất:     

- Đối với đời sống xã hội: 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Vai trò của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội:

- Đối với sản xuất:

+ Tạo điều kiện các ngành kinh tế, sản xuất và phát triển. Tạo mối liên hệ giữa các ngành sản xuất trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.

+ Cho phép khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên và sự ưu đãi của tự nhiên, các di tích văn hóa, lịch sử, cũng như các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại để phục vụ con người.

- Đối với đời sống xã hội: Tạo việc làm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế,...

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 96 SBT Địa lí 10 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA