OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Câu hỏi 1 trang 33 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức

Câu hỏi 1 trang 33 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức

Tìm hiểu về nhu cầu dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình (tham khảo thông tin trong Bành 6.1) và trình bày theo mẫu dưới đây

Thành viên Giới tính Độ tuổi Nhu cầu dinh dưỡng/ 1 ngày
? ? ? ?
? ? ? ?
AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Dựa vào bảng 6.1 để xác định nhu cầu dinh dưỡng của mọi người

Bảng 6.1. Nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam trong một ngày để đảm bảo hoạt động ở mức độ trung bình, được tính bằng đơn vị kcal.

Lứa tuổi

Nam

Nữ

0 - 2 tháng

405

3-5 tháng

505

6-8 tháng

769

9 -12 tháng

858

1-3 tuổi

1180

4-6 tuổi

1470

7-9 tuổi

1825

10-12 tuổi

 2110

13-15 tuổi

2650

2205

16-18 tuổi

2980

2240

19-30 tuổi

2934

2154

31 - 60 tuổi

2634

2212

> 60 tuổi

2128

1962

Lời giải chi tiết

Nhu cầu dinh dưỡng của các thành viên gia đình em trong một ngày như sau (dựa vào Bảng 6.1):

Thành viên

Giới tính

Độ tuổi

Nhu cầu dinh dưỡng/1 ngày (kcal)

Bố

Nam

40

2634

Mẹ

Nữ

35

2212

Chị gái

Nữ

15

2205

Em

Nữ

12

2205

 

-- Mod Công Nghệ 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Câu hỏi 1 trang 33 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF