OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Câu hỏi 2 trang 33 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức

Câu hỏi 2 trang 33 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức

Tính tổng nhu cầu dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình cho một bữa ăn (giả định bằng 1/3 nhu cầu dinh dưỡng cả ngày).

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Dùng phép cộng để tính tổng nhu cầu dinh dưỡng của cả gia đình trong 1 ngày

- Tổng nhu cầu dinh dưỡng của gia đình em trong 1 bữa = bình quân bằng 1/3 nhu cầu cả ngày = Nhu cầu cả ngày / 3

Lời giải chi tiết

Tổng nhu cầu dinh dưỡng của cả gia đình em trong 1 ngày là:

2634 + 2212 + 2205 + 2205 = 9 256 (kcal)

Vậy tổng nhu cầu dinh dưỡng của gia đình em trong 1 bữa là (bình quân bằng 1/3 ngu cầu cả ngày): 9 256 : 3 = 3085,33 kcal

-- Mod Công Nghệ 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Câu hỏi 2 trang 33 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF