OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Công nghệ 10 Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng


Nội dung bài học bài Khảo nghiệm giống cây trồng dưới đây nhằm giúp các em hiểu được mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng; nắm được nội dung của các thí nghiệm so sánh giốngkiểm tra kĩ thuậtsản xuất quảng cáo trong hệ thống khảo nghiệm giống cây trồng;... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các em cùng theo dõi.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng

Khái niệm khảo sát giống cây trồng: Là khảo sát, kiểm nghiệm giống cây trồng thông qua thí nghiệm được bố trí ở các điều kiện sinh thái khác nhau.

1.1.1. Mục đích

Nhằm đánh giá khách quan, chính xác & công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng và hệ thống luân canh.

1.1.2. Ý nghĩa

Cung cấp thông tin về yêu cầu kỹ thuật canh tác và hướng sử dụng

1.2. Các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

1.2.1. Thí nghiệm so sánh giống

 • So sánh với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà nhằm xác định giống mới có tính ưu việt gì
 • So sánh toàn diện về các chỉ tiêu:
  • Sinh trưởng
  • Năng suất
  • Chất lượng nông sản
  • Tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh

Mục đích

Điều kiện 

Phạm vi

Yêu cầu khi tiến hành

Xác định ưu điểm của giống mới hoặc giống nhập nội

Khi có giống mới chọn tạo hoặc giống nhập nội

Được tiến hành ở các cơ quan chọn tạo giống

So sánh toàn diện về các chỉ tiêu:sinh trưởng, năng suất, chất lượng nông sản,tính chống chịu

Bảng 1. Thí nghiệm so sánh giống

1.2.2. Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

 • Mục đích: kiểm tra đề xuất của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật gieo trồng
 • Phạm vi: mạng lưới khảo nghiệm giống cây trồng Quốc gia
 • Ý nghĩa: xây dựng quy trình kỹ thuật gieo trồng hợp lý

Mục đích

Điều kiện 

Phạm vi

Yêu cầu khi tiến hành

Kiểm tra giống về quy trình kĩ thuật gieo trồng

Khi giống đã trải qua thi nghiệm so sánh và được gửi đến trung tâm khảo nghiệm giống

Được tiến hành trong mạng lưới khảo nghiệm quốc gia

Xây dựng được quy trình kĩ thuật gieo trồng để chuẩn bị sản xuất đại trà

Bảng 2. Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

1.2.3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Mục đích: để tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà

Mục đích Điều kiện  Phạm vi Yêu cầu khi tiến hành

Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà 

Sau khi đã tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, được cấp giấy chứng nhận

Được triển khai trên diện tích rộng lớn

Tổ chức “hội nghị đầu bờ” và quảng cáo trên các phương tiện thông tin

Bảng 3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Câu 1

Nếu đưa giống mới vào sản xuất không qua khảo nghiệm, kết quả sẽ như thế nào?

Gợi ý trả lời:

Có thể năng suất, phẩm chất thấp vì có khả năng giống đó không phù hợp với điều kiện sinh thái ở địa phương đó. Người dân chưa biết về đặc tính giống, yêu cầu kỹ thuật canh tác nên chưa có biện pháp tác động hợp lý.

Câu 2

Giống mới chọn tạo hoặc nhập nội được so sánh với giống nào? So sánh về các chỉ tiêu gì?

Gợi ý trả lời:

 • So sánh với giống phổ biến rồng rãi trong sản xuất đại trà
 • Chỉ tiêu: sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng, tính chống chịu

Câu 3

Nêu mục đích, ý nghĩa, điều kiện, phạm vi và yêu cầu khi tiến hành các loại hình khảo nghiệm giống cây trồng.

Gợi ý trả lời:

Các loại thí nghiệm

Mục đích 

Điều kiện 

Phạm vi

Yêu cầu khi tiến hành

Thí nghiệm so sánh giống

Xác định ưu điểm của giống mới hoặc giống nhập nội

Khi có giống mới chọn tạo hoặc giống nhập nội

Được tiến hành ở các cơ quan chọn tạo giống

So sánh về các chỉ tiêu:sinh trưởng, năng suất, chất lượng nông sản,tính chống chịu

Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật 

Kiểm tra giống về quy trình kĩ thuật gieo trồng

Khi giống đã trải qua thi nghiệm so sánh và được gửi đến trung tâm khảo nghiệm giống

Được tiến hành trong mạng lưới khảo nghiệm quốc gia

Xây dựng được quy trình kĩ thuật gieo trồng để chuẩn bị sản xuất đại trà

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà

Sau khi đã tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, được cấp giấy chứng nhận

Được triển khai trên diện tích rộng lớn

Tổ chức "Hội nghị đầu bờ" và quảng cáo trên các phương tiện thông tin

 

ADSENSE

3. Luyện tập Bài 2 Công Nghệ 10 

Sau khi học xong bài 2 môn Công nghệ 10, các em cần nắm các nội dung trọng tâm:

 • Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng
 • Các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng
  • Thí nghiệm so sánh giống
  • Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật
  • Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 2 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Công nghệ 10 Bài 2 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 11 SGK Công nghệ 10

Bài tập 2 trang 11 SGK Công nghệ 10

Bài tập 3 trang 11 SGK Công nghệ 10

Bài tập 4 trang 11 SGK Công nghệ 10

4. Hỏi đáp Bài 2 Chương 1 Công Nghệ 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Công Nghệ HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

MGID

Bài học cùng chương

ON