OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
ADS_ZUNIA

Địa lí 7 Chương 6: Châu Nam Cực

Bài giảng Chương 6 Châu Nam Cực là nội dung khép lại chương trình Địa lí 7 Cánh Diều. Mỗi bài học trong chương bao gồm các phần tóm tắt lý thuyết, bài tập minh họa và cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài học, cũng như giúp các em hệ thống kiến thức, ghi nhớ bài học hiệu quả. Hệ thống hỏi đáp cuối mỗi bài sẽ giúp các em giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng và hiệu quả.

ADMICRO/

Chủ đề Lịch sử và Địa lí 7

OFF