RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  You must improve = ______ your spelling.

  • A. 
   make something worse
  • B. 
   make something better
  • C. 
   become better
  • D. 
   become worse

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 13223

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA