ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  You did much more better in the last test than in this one.

  • A. 
   much
  • B. 
   more
  • C. 
   better
  • D. 
   than

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  bỏ "more"

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
OFF