ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là sự phát triển:

  • A. 
   Lớp 1 đến lớp 10
  • B. 
   Cây lớn lên ra hoa kết quả
  • C. 
   Máy móc thay thế công cụ đồ đá
  • D. 
   Hạt nảy mầm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lớp 1 đến lớp 10: Không phải là sự phát triển.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
OFF