RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phải là nội dung của cuộc cải cách ở Xiêm giữa thế kỉ XIX

  • A. 
   Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ
  • B. 
   Mở cửa buôn bán với các nước phương Tây
  • C. 
   Xóa bỏ nghĩa vụ lao dịch cho nông dân
  • D. 
   Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học-kĩ thuật trong giảng dạy, cử du học sinh đi học ở phương Tây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7647

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA