RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam pu chia thất bại?

  • A. 
   Chưa có đảng lãnh đạo
  • B. 
   Pháp rất mạnh
  • C. 
   Chưa có sự đoàn kết cần thiết
  • D. 
   Diễn ra tự phát, thiếu đường lối, thiếu tổ chức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7645

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA