ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào và Campuchia cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:

  • A. 
   Diễn ra tự phát, thiếu đường lối, thiếu tổ chức
  • B. 
   Sự chênh lệch về lực lượng
  • C. 
   Các phong trào nổ ra tự phát, thiếu sự đoàn kết
  • D. 
   Giai cấp phong kiến nhu nhược, không đoàn kết được nhân dân chống xâm lược

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7649

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA