RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phải là nguyên nhân khiến Đông Nam Á bị chủ nghĩa thực dân xâm lược 

  • A. 
   Chế độ phong kiến ở đây đang khủng hoảng, suy yếu
  • B. 
   Giàu tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, vị trí địa lí thuận lợi
  • C. 
   Có thị trường tiêu thu rộng lớn, nhân công dồi dào
  • D. 
   Kinh tế của các nước Đông Nam á đang phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7648

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA