RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1863 nước nào sau đây chịu sự bảo hộ của thực dân Pháp?

  • A. 
   Lào
  • B. 
   Việt Nam
  • C. 
   Thái Lan
  • D. 
   Cam-pu-chia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7652

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA