OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào không đúng khi giới về V.I.Lênin những năm cuối thế kỉ XIX?

  • A. 
   Sinh ra trong một gia đình nhà giáo tiến bộ
  • B. 
   Giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động từ khi ở trường trung học
  • C. 
   Đã từng đứng đầu nhóm mácxít ở Mátxcơva
  • D. 
   Thành lập Đảng Cộng sản xã hội dân chủ Nga

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 24329

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON