RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Xét mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E  = 2V, điện trở trong r = 0,1 \(\Omega \) mắc với điện trở  ngoài R = 100 \(\Omega \). Tìm hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện. 

  • A. 
   \(1,371V\)
  • B. 
   \(1,829V\)
  • C. 
   \(2,898V\)
  • D. 
   \(1,998V\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(I = \frac{E}{{R + r}} = \frac{2}{{100 + 0,1}} = \frac{2}{{100,1}}(A)\)

  \(\begin{array}{l} U = {\rm{IR}} = \frac{2}{{100,1}}.100\\ = \frac{{200}}{{100,1}} = 1,998V \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11638

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA