RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Mắc một điện trở 14 \(\Omega\) vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1 \(\Omega\) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V. Tính công suất mạch ngoài của nguồn điện khi đó.

  • A. 
   \(9,1W\)
  • B. 
   \(7,2W\)
  • C. 
   \(5,4W\)
  • D. 
   \(6,4W\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cường độ dòng điện:

  \(I = \frac{U}{{{R_{N}}}} = \frac{{8,4}}{{14}} = 0,6{\rm{ }}A\)

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow \xi  = I({R_N} + r)\\
   = I{R_N} + Ir\\
   = 8,4 + 0,6.1 = 9V
  \end{array}\)

  Công suất mạch ngoài của nguồn điện :

  \({P_{ng}} = \xi .I = 9.0,6 = 5,4{\rm{ }}W\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11629

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA