RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào RN của mạch ngoài?

  • A. 
   UN tăng khi RN tăng.
  • B. 
   UN tăng khi RN giảm.
  • C. 
   UN không phục thuộc vào RN.
  • D. 
   UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dẫn khi RN tăng dẫn từ 0 đến vô cùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  UN tăng khi RN tăng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11636

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA