RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song và mắc vào một hiệu điện thế không đổi. Nếu giảm trị số của điện trở R2 thì  

  • A. 
   độ sụt thế trên R2 giảm.
  • B. 
   dòng điện qua R1 không thay đổi.
  • C. 
   dòng điện qua R1 tăng lên.
  • D. 
    công suất tiêu thụ trên R2 giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nếu giảm trị số của điện trở R2 thì dòng điện qua R1 không thay đổi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 42708

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA