RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  What is a separate area on a computer screen which shows information and which you can move around?

  • A. 
   window 
  • B. 
   background
  • C. 
   foreground
  • D. 
   environment

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10686

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA