YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Vịnh nào của nước ta đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới: 

  • A. 
   Vịnh Hạ Long
  • B. 
   Vịnh Dung Quất
  • C. 
   Vịnh Cam Ranh 
  • D. 
   Vịnh Thái Lan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: 

  Giải thích: Vịnh Hạ Long của nước ta đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 144452

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA