OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa

  • A. 
   Phong trào công nhân và chính đảng tiên phong của nó
  • B. 
   Chủ nghĩa xã hội khoa học với phát triển công nhân
  • C. 
   Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc
  • D. 
   Lí luận và thực tiễn phong trào công nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 22085

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Tuyên ngôn là một văn kiện quan trọng, là những luận điểm cơ bản
 • Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản được xác định qua Tuyên ngôn là
 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng khẩu hiệu nào?
 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của
MGID
ON