OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tương lai của Nhật Bản được quyết định như thế nào theo Hội nghị Ianta (2-1945)?

  • A. 
   Nhật Bản bị quân đội Mĩ chiếm đóng.
  • B. 
   Nhật Bản vẫn giữ nguyên trạng.
  • C. 
   Quân đội Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin của Nhật Bản.
  • D. 
   Nhật Bản trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta, quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 237753

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON