OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng

  • A. 
   Thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu.
  • B. 
   Nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.
  • C. 
   Tăng cường hợp tác khoa học-kĩ thuật với các nước châu Âu.
  • D. 
   Xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến 2000 là ngả về phương Tây với hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 237826

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON