ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ những năm 70 (thế kỉ XX) đến nay, cuộc cách mạng khoa hoc- kĩ thuật diễn ra chủ yếu về:

  • A. 
   Lĩnh vực kinh tế
  • B. 
   Lĩnh vực khoa học
  • C. 
   Lĩnh vực kĩ thuật
  • D. 
   Lĩnh vực công nghệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ những năm 70 (thế kỉ XX) đến nay, cuộc cách mạng khoa hoc- kĩ thuật diễn ra chủ yếu về lĩnh vực khoa học.

  Đáp án B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1505

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA