RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng khoa hoc- kĩ thuật lần hai được khởi đầu từ 

   

  • A. 
   Nước Mĩ
  • B. 
   Nhật Bản
  • C. 
   Nước Anh
  • D. 
   Liên Xô 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuộc cách mạng khoa hoc- kĩ thuật lần hai được khởi đầu nước Mĩ

  Đáp án A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1502

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA