OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước tình thế sa lầy và thất bại của Pháp ở Đông Dương, Mĩ đã:

  • A. 
   bắt đầu can thiệp vào chiến tranh Đông Dương.
  • B. 
   chuẩn bị can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
  • C. 
   rút ra khỏi chiến tranh Đông Dương.
  • D. 
   can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước tình thế sa lầy và thất bại của Pháp, Mĩ can thiệp sâu và cuộc chiến tranh Đông Dương, ép Pháp phải kéo dài và mở rộng chiến tranh tích cực chuẩn bị thay thế Pháp

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209969

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON