OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, thực dân Pháp vạch ra kế hoạch mới mang tên

  • A. 
   Kế hoạch “ đánh chắc thắng chắc”.  
  • B. 
   Kế hoạch Rơ-ve.
  • C. 
   Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.     
  • D. 
   Kế hoạch Na va.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau khi thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, thực dân Pháp vạch ra kế hoạch mới mang tên Kế hoạch Rơ-ve.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209992

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON