ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai:

  • A. 
   \(x^2+4x-7=x^2+8x-10\)
  • B. 
   \(x^3+8x=0\)
  • C. 
   \(x^2-4=0\)
  • D. 
   \(5x-1=0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(x^2-4=0\) đúng vì hệ số \(a=1\neq 0\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 229

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Hệ số c của phương trình x^2+7x+9=9 là:​
 • Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai:
 • Số nghiệm của phương trình x^2=20x-10^2 là: 
 • Tập nghiệm của phương trình sqrt{x^2+8x+25}leq 3 là: 
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Tập nghiệm của phương trình x^2+10x+26< 1 là: 
YOMEDIA