ON
ON
YOMEDIA
11NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào đúng về cơ quan bài tiết của tôm sông?

  • A. 
   Tôm sông có cơ quan bài tiết.
  • B. 
   Cơ quan bài tiết là tuyến bài tiết.
  • C. 
   Cơ quan bài tiết nằm ở đôi râu số thứ 1.
  • D. 
   A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các nhận định đúng khi nói về cơ quan bài tiết của tôm sông là

  + Tôm sông có cơ quan bài tiết.

  + Cơ quan bài tiết là tuyến bài tiết.

  Ý còn lại sai do:

  + Cơ quan bài tiết nằm ở đôi râu số thứ 2.

  Kiến thức cơ bản trong SGK Sinh 7.

  Đáp án D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
ON