RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính thất thường của khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt và sản xuất của người dân: 

  • A. 
   Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.
  • B. 
   Đa dạng cơ cấu cây trồng.
  • C. 
   Trong nông nghiệp có thể trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới. 
  • D. 
   Công tác dự báo thời tiết và xác định thời vụ gặp nhiều khó khăn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D.

  Tính thất thường của khí hậu ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân như: Công tác dự báo thời tiết và xác định thời vụ gặp nhiều khó khăn.

  Giải thích: (112 SGK Địa lí 8).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 144520

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA