ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm điểm giống nhau giữa thông tin và viễn thông ?

  • A. 
   Hệ thống thông tin là một phần của hệ thống viễn thông
  • B. 
   Đều truyền thông tin
  • C. 
   Đều truyền đi bằng vô tuyến 
  • D. 
   Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Điểm giống và khác nhau giữa thông tin và viễn thông :
   • Giống nhau: đều truyền thông tin
   • Khác nhau: HTVT là một phần của HTTT; HTVT truyền đi bằng vô tuyến còn HTTT truyền đi bằng vô tuyến và đường truyền. 
  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12445

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Tìm điểm giống nhau giữa thông tin và viễn thông ?
 • Hệ thống thông tin là :
 • Phương pháp truyền thông tin hiện nay là
 •  Sơ đồ khối một máy thu thông tin có trình tự như sau:
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Sơ đồ khối một máy phát thông tin có trình tự là:
YOMEDIA