OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Thực vật sống ở nơi nào trên Trái Đất?

  • A. 
   Trên cạn, dưới nước, đầm lầy
  • B. 
   Đồi núi, trung du, đồng bằng
  • C. 
   Sa mạc, hàn đới, ôn đới, nhiệt đới
  • D. 
   Cả ba đáp án trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thực vật sống ở khắp nơi trên trái đất

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF