OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Ở Việt Nam đã phát hiện bao nhiêu loài thực vật: 

  • A. 
   Khoảng 12 000 loài
  • B. 
   Khoảng 13 000 loài 
  • C. 
   Khoảng 14 000 loài 
  • D. 
   Khoảng 15 000 loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số lượng loài: trên thế giới có khoảng 400000 loài thực vật đã được phát hiện, trong đó Việt Nam có gần 12 000  loài

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF